Shooto: Shooto Tradition 1


Shooto: Shooto Tradition 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 3, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Noboru Tahara vs. Katsuya Murofushi
Noboru Tahara
WINNER
Katsuya Murofushi
Hayate Usui vs. Sakae Kasuya
Hayate Usui
WINNER
Sakae Kasuya
Bendy Casimir vs. Shinji Sasaki
Bendy Casimir
WINNER
Shinji Sasaki
Yusuke Endo vs. Vince Ortiz
Yusuke Endo
WINNER
Vince Ortiz
Yasuhiro Urushitani vs. Ryuichi Miki
Yasuhiro Urushitani
Ryuichi Miki
Savant Young vs. Takeshi Inoue
Savant Young
WINNER
Takeshi Inoue
Akitoshi Tamura vs. Rumina Sato
Akitoshi Tamura
WINNER
Rumina Sato
David Baron vs. Hayato Sakurai
David Baron
WINNER
Hayato Sakurai
Takashi Nakakura vs. Ganjo Tentsuku
Takashi Nakakura
WINNER
Ganjo Tentsuku