Shooto: To The Top Vol.1


Shooto: To The Top Vol.1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 19, 2001 in , Tokyo JPN


Toshiteru Ishii vs. Tomohiro Hashi
Toshiteru Ishii
WINNER
Tomohiro Hashi
Ryota Matsune vs. Nobuyuki Kato
Ryota Matsune
WINNER
Nobuyuki Kato
Hideki Kadowaki vs. Takuhito Hida
Hideki Kadowaki
WINNER
Takuhito Hida
Daiji Takahashi vs. Yasuhiro Urushitani
Daiji Takahashi
WINNER
Yasuhiro Urushitani
Takaharu Murahama vs. Yohei Nanbu
Takaharu Murahama
WINNER
Yohei Nanbu
Masahiro Oishi vs. Masaki Nishizawa
Masahiro Oishi
WINNER
Masaki Nishizawa
Katsuya Toida vs. Hisao Ikeda
Katsuya Toida
WINNER
Hisao Ikeda
Ryan Bow vs. Tony Dedolph
Ryan Bow
WINNER
Tony Dedolph
Takeyasu Hirono vs. Hiroaki Yoshioka
Takeyasu Hirono
Hiroaki Yoshioka
Tetsuo Katsuta vs. Baret Yoshida
Tetsuo Katsuta
WINNER
Baret Yoshida
Akihiro Gono vs. Ivan Salaverry
Akihiro Gono
WINNER
Ivan Salaverry
Naoya Uematsu vs. Mike Cardoso
Naoya Uematsu
WINNER
Mike Cardoso