Greatest Common Multiple: Cross Section 2


Greatest Common Multiple: Cross Section 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 4, 2004 in Tokyo, JPN


Chuhiro Tsutsui vs. Seri Saito
Chuhiro Tsutsui
WINNER
Seri Saito
Takayo Hashi vs. Natsuko Kikukawa
Takayo Hashi
WINNER
Natsuko Kikukawa
Miku Matsumoto vs. Eri Ishiyama
Miku Matsumoto
WINNER
Eri Ishiyama
Maiko Ohkado vs. Mari Takahashi
Maiko Ohkado
WINNER
Mari Takahashi
Kazue Matake vs. Tomomi Sunaba
Kazue Matake
WINNER
Tomomi Sunaba
Masako Yoshida vs. Naoko Omuro
Masako Yoshida
Naoko Omuro