Shooto - 4th Round 2014


Shooto - 4th Round 2014 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 5, 2014 in Tokyo, Tokyo JPN


Caol Uno vs. Taiki Tsuchiya
Caol Uno
WINNER
Taiki Tsuchiya
Akiyo Nishiura vs. Ryogo Takahashi
Akiyo Nishiura
WINNER
Ryogo Takahashi
Takaki Soya vs. Guyung Jung Ju
Takaki Soya
WINNER
Guyung Jung Ju
Atsushi Takeuchi vs. Ryuto Sawada
Atsushi Takeuchi
Ryuto Sawada
Shigeki Osawa vs. Fumiya Sasaki
Shigeki Osawa
Fumiya Sasaki
Mitsuhiro Toma vs. Kazuhide Shirota
Mitsuhiro Toma
WINNER
Kazuhide Shirota
Kazumasa Sugawara vs. Yu Fujimaki
Kazumasa Sugawara
WINNER
Yu Fujimaki
Joji Mikami vs. Dai Sudo
Joji Mikami
WINNER
Dai Sudo