Shooto - Kumiuchi


Shooto - Kumiuchi - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 23, 2009 in Osaka, Osaka JPN


Yuki Nishigo vs. Takeshi Kasugai
Yuki Nishigo
WINNER
Takeshi Kasugai
Tadaaki Yamamoto vs. Teppei Masuda
Tadaaki Yamamoto
WINNER
Teppei Masuda
Kenichi Hattori vs. Hiroshi Sugimoto
Kenichi Hattori
WINNER
Hiroshi Sugimoto
Yukinari Tamura vs. Hiroshi Shiba
Yukinari Tamura
WINNER
Hiroshi Shiba
Hiroyuki Tanaka vs. Hideru Inoue
Hiroyuki Tanaka
WINNER
Hideru Inoue
Taisuke Okuno vs. Masaki Konishi
Taisuke Okuno
WINNER
Masaki Konishi