Shooto 2012 - 5th Round


Shooto 2012 - 5th Round - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 18, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Koji Nishioka vs. Yoshikazu Fujiishi
Koji Nishioka
WINNER
Yoshikazu Fujiishi
Akira Okada vs. Fumihiko Kawamura
Akira Okada
WINNER
Fumihiko Kawamura
Kota Shimoishi vs. Koshi Matsumoto
Kota Shimoishi
WINNER
Koshi Matsumoto
Wataru Miki vs. Yoshifumi Nakamura
Wataru Miki
WINNER
Yoshifumi Nakamura
Keita Nakamura vs. Yuki Sasaki
Keita Nakamura
WINNER
Yuki Sasaki
Hiromasa Ougikubo vs. Koetsu Okazaki  
Hiromasa Ougikubo
WINNER 
Koetsu Okazaki
Kuniyoshi Hironaka vs. Giovani Diniz Pereira  
Kuniyoshi Hironaka
WINNER 
Giovani Diniz Pereira