Deep: 8th Impact


Deep: 8th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 4, 2003 in Tokyo, JPN


Tomomi Iwama vs. Masashi Kameda
Tomomi Iwama
WINNER
Masashi Kameda
Koji Takeuchi vs. Tashiro Nishiuchi
Koji Takeuchi
Tashiro Nishiuchi
Hidetada Irie vs. Makoto Miyazawa
Hidetada Irie
Makoto Miyazawa
Osami Shibuya vs. Yasuhito Namekawa
Osami Shibuya
Yasuhito Namekawa
Dokonjonosuke Mishima vs. Fabio Mello
Dokonjonosuke Mishima
WINNER
Fabio Mello
Hayato Sakurai vs. Ryuki Ueyama
Hayato Sakurai
WINNER
Ryuki Ueyama