Shooto - The Way of Shooto 5: Like a Tiger, Like a Dragon


Shooto - The Way of Shooto 5: Like a Tiger, Like a Dragon - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 23, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Yo Saito vs. Yoshifumi Nakamura
Yo Saito
WINNER
Yoshifumi Nakamura
Akira Okada vs. Yoshinori Suzuki
Akira Okada
WINNER
Yoshinori Suzuki
Hiroshi Osato vs. Masumi Tozawa
Hiroshi Osato
WINNER
Masumi Tozawa
Masaki Yanagisawa vs. Hyo Ryong Kim
Masaki Yanagisawa
WINNER
Hyo Ryong Kim
Yusuke Yachi vs. Jin Hyung Kim
Yusuke Yachi
WINNER
Jin Hyung Kim
Hiromasa Ougikubo vs. So Tazawa
Hiromasa Ougikubo
WINNER
So Tazawa
Junji Ito vs. Jesse Taitano
Junji Ito
WINNER
Jesse Taitano
Darren Uyenoyama vs. Shuichiro Katsumura
Darren Uyenoyama
WINNER
Shuichiro Katsumura