Shooto: Treasure Hunt 02 Vol.2


Shooto: Treasure Hunt 02 Vol.2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 13, 2002 in , Tokyo JPN


Kuniyoshi Hironaka vs. Toru Nakayama
Kuniyoshi Hironaka
WINNER
Toru Nakayama
Tatsuya Kawajiri vs. J-taro Takita
Tatsuya Kawajiri
WINNER
J-Taro Takita
Koutetsu Boku vs. Mitsuo Matsumoto
Koutetsu Boku
WINNER
Mitsuo Matsumoto
Yasuhiro Urushitani vs. Masaru Gokita
Yasuhiro Urushitani
WINNER
Masaru Gokita
Homare Kuboyama vs. Takeyasu Hirono
Homare Kuboyama
WINNER
Takeyasu Hirono
Ryuta Sakurai vs. Marcelo Machado
Ryuta Sakurai
Marcelo Machado