Art of War Fighting Championship 4


Art of War Fighting Championship 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 22, 2006 in , Beijing CHN


Liang Yang vs. Peng Dong
Liang Yang
WINNER
Peng Dong
Xu Lei vs. Liu Hui
Xu Lei
WINNER
Liu Hui
He Peng vs. Jian Ping Yang
He Peng
WINNER
Jian Ping Yang
Zhang Yong vs. Shin Ming Hao
Zhang Yong
WINNER
Shin Ming Hao
Guan Wang vs. Wang Cong
Guan Wang
WINNER
Wang Cong
Rijirigala Amu vs. Wang Meng
Rijirigala Amu
WINNER
Wang Meng
Dai Jing Qiang vs. Zhong Yue
Dai Jing Qiang
WINNER
Zhong Yue
Hailin Ao vs. Sun Wu
Hailin Ao
WINNER
Sun Wu
Shao Yuan Lin vs. Hu En Tu
Shao Yuan Lin
WINNER
Hu En Tu
Liu Jin Wen vs. Liu Hong
Liu Jin Wen
WINNER
Liu Hong
Dai Shuang Hai vs. Wu Fa Yang
Dai Shuang Hai
WINNER
Wu Fa Yang
Satsuma Takeda vs. Guobin Xue
Satsuma Takeda
WINNER
Guobin Xue
Tiequan Zhang vs. Yun Tao Gong
Tiequan Zhang
WINNER
Yun Tao Gong
Yuchun Yang vs. Bu He Ji Ya
Yuchun Yang
WINNER
Bu He Ji Ya
Zilong Zhao vs. Wenbo Liu
Zilong Zhao
WINNER
Wenbo Liu