West-Siberian Fighting Championship 7


West-Siberian Fighting Championship 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 12, 2003 in Tyumen, Tyumen RUS


Kardash Fatakhov vs. Konstantin Stepanov
Kardash Fatakhov
Konstantin Stepanov