Shooto: Gig West 10


Shooto: Gig West 10 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 20, 2008 in Osaka, Japan JPN


Yasuaki Nagamoto vs. Manabu Kanou
Yasuaki Nagamoto
WINNER
Manabu Kanou
Toshihiro Shimizu vs. Toru Ishinaka
Toshihiro Shimizu
WINNER
Toru Ishinaka
Yukinari Tamura vs. Hiroshi Sugimoto
Yukinari Tamura
Hiroshi Sugimoto
Yoshihiko Oyama vs. Keita Yoshida
Yoshihiko Oyama
Keita Yoshida
Takaaki Odan vs. Yusaku Tanaka
Takaaki Odan
WINNER
Yusaku Tanaka
Tomokazu Yuasa vs. Yoshifumi Dogaki
Tomokazu Yuasa
WINNER
Yoshifumi Dogaki