Pancrase 253


Pancrase 253 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 3, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Shingo Suzuki vs. Thiago Goncalves
Shingo Suzuki
Thiago Goncalves
WINNER
Akira Okada vs. Mauricio Reis
Akira Okada
WINNER
Mauricio Reis
Yuki Kondo vs. Eric Fought
Yuki Kondo
Eric Fought
Masakazu Utsugi vs. Hiroyuki Abe
Masakazu Utsugi
Hiroyuki Abe
WINNER
Takuya Eizumi vs. Takamasa Kiuchi
Takuya Eizumi
WINNER
Takamasa Kiuchi
Daichi Kitakata vs. Tatsuya So
Daichi Kitakata
Tatsuya So
Masato Sannai vs. Yo Saito
Masato Sannai
Yo Saito
WINNER
Yuki Yasunaga vs. Masatatsu Ueda
Yuki Yasunaga
Masatatsu Ueda
Shoko Sato vs. Nobuki Fujii
Shoko Sato
WINNER
Nobuki Fujii
Yoshihiro Matsunaga vs. Toshio Mitani
Yoshihiro Matsunaga
WINNER
Toshio Mitani
Shigenobu Takahashi vs. Ben Buchan
Shigenobu Takahashi
WINNER
Ben Buchan
Naohiro Takaoka vs. Chiaki Wakana
Naohiro Takaoka
WINNER
Chiaki Wakana
Yasunori Yokoyama vs. Yutaka Shimamura
Yasunori Yokoyama
WINNER
Yutaka Shimamura
Koji Obata vs. Toshio Ito
Koji Obata
Toshio Ito
Masaki Hiramaru vs. Akihisa Fukuyama
Masaki Hiramaru
Akihisa Fukuyama
Kodai Murata vs. Satoshi Fujiwara
Kodai Murata
Satoshi Fujiwara