ZST 33


ZST 33 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 23, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Naoyuki Kotani vs. Koji Mori
Naoyuki Kotani
WINNER
Koji Mori
Ryosuke Tanuma vs. Yuichiro Yajima  
Ryosuke Tanuma
WINNER 
Yuichiro Yajima
Masayuki Okude vs. Kenichi Ito  
Masayuki Okude
WINNER 
Kenichi Ito
Tetsuya Yamada vs. Masayuki Hamagishi  
Tetsuya Yamada
WINNER 
Masayuki Hamagishi
Shunichi Shimizu vs. Keisuke Fujiwara
Shunichi Shimizu
WINNER
Keisuke Fujiwara
Kang Jung-min vs. Sen Nakadai
Kang Jung-Min
WINNER
Sen Nakadai
Atsushi Ueda vs. Seong Won Cho
Atsushi Ueda
Seong Won Cho
Naoyuki Kotani vs. Shinichi Taira
Naoyuki Kotani
WINNER
Shinichi Taira
Koji Mori vs. Hiroyuki Ota
Koji Mori
WINNER
Hiroyuki Ota
Tetsuya Fusano vs. Shooto Watanabe
Tetsuya Fusano
Shooto Watanabe
Hiroyuki Takayama vs. Yamato Hamamatsu
Hiroyuki Takayama
WINNER
Yamato Hamamatsu