Deep: Protect Osaka


Deep: Protect Osaka - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 22, 2007 in , Osaka JPN


Yoshiro Maeda vs. Jong Man Kim
Yoshiro Maeda
Jong Man Kim
Seichi Ikemoto vs. Seo Do Wong
Seichi Ikemoto
WINNER
Seo Do Wong
Ryuichi Murata vs. Ho Jin Kim
Ryuichi Murata
WINNER
Ho Jin Kim
Miku Matsumoto vs. Wenton Sakrungruang  
Miku Matsumoto
WINNER 
Wenton Sakrungruang
Hiroki Nagaoka vs. Ken Hamamura
Hiroki Nagaoka
WINNER
Ken Hamamura
Tomoyuki Fukami vs. Akihiko Mori
Tomoyuki Fukami
WINNER
Akihiko Mori
Yukinari Tamura vs. Naoki Matsushita
Yukinari Tamura
WINNER
Naoki Matsushita
Motoyuki Takinishi vs. Toru Harai
Motoyuki Takinishi
WINNER
Toru Harai
Yusuke Sakashita vs. Taiki Yonashiro
Yusuke Sakashita
WINNER
Taiki Yonashiro
Takahiro Kajita vs. Hiroshi Shiba
Takahiro Kajita
WINNER
Hiroshi Shiba
Isao Terada vs. Nobuhiro Yoshitake
Isao Terada
WINNER
Nobuhiro Yoshitake
Kousuke Eda vs. Takashi Hasegawa
Kousuke Eda
WINNER
Takashi Hasegawa
Yabu - vs. Junichi Nakahira
Yabu -
WINNER
Junichi Nakahira