Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003


Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 4, 2003 in , Tokyo JPN


Tomonari Kanomata vs. J-taro Takita
Tomonari Kanomata
WINNER
J-Taro Takita
Yoichi Fukumoto vs. Hirosumi Sugiura
Yoichi Fukumoto
WINNER
Hirosumi Sugiura
Yasuyuki Tokuoka vs. Shigetoshi Iwase
Yasuyuki Tokuoka
Shigetoshi Iwase
Masatoshi Abe vs. Junji Ikoma
Masatoshi Abe
Junji Ikoma
Hideki Kadowaki vs. Makoto Ishikawa
Hideki Kadowaki
WINNER
Makoto Ishikawa
Marcos Pereira vs. Masato Shiozawa
Marcos Pereira
WINNER
Masato Shiozawa
Shikou Yamashita vs. Martijn De Jong
Shikou Yamashita
Martijn de Jong
Yasuhiro Urushitani vs. Robson Moura
Yasuhiro Urushitani
WINNER
Robson Moura
Vitor Ribeiro vs. Ryan Bow
Vitor Ribeiro
WINNER
Ryan Bow
Ryota Matsune vs. Kentaro Imaizumi
Ryota Matsune
WINNER
Kentaro Imaizumi