Battle on Volga 5/22/11


Battle on Volga 5/22/11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 22, 2011 in Nizhny, Novgorod RUS


Sergey Razin vs. Emil Abasov
Sergey Razin
WINNER
Emil Abasov
Alexander Butenko vs. Zhanybek Amatov
Alexander Butenko
WINNER
Zhanybek Amatov
Maksim Grishin vs. Stanislav Mirzamogamedov
Maksim Grishin
WINNER
Stanislav Mirzamogamedov
Vyacheslav Vasilevsky vs. Tomas Kuzela
Vyacheslav Vasilevsky
WINNER
Tomas Kuzela