Pancrase - Progress Tour 5


Pancrase - Progress Tour 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 28, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Motonobu Tezuka vs. Shunichi Shimizu
Motonobu Tezuka
WINNER
Shunichi Shimizu
Takuya Eizumi vs. Takehiro Ishii
Takuya Eizumi
WINNER
Takehiro Ishii
Koji Nakamura vs. Kota Okazawa
Koji Nakamura
WINNER
Kota Okazawa
Shoko Sato vs. Takumi Murata
Shoko Sato
WINNER
Takumi Murata
Daichi Kitakata vs. Isao Hirose
Daichi Kitakata
WINNER
Isao Hirose
Keigo Hirayama vs. Keiji Sakuta
Keigo Hirayama
WINNER
Keiji Sakuta
Gota Yamashita vs. Kosei Kubota
Gota Yamashita
WINNER
Kosei Kubota
Koichi Sugai vs. Koichiro Takekawa
Koichi Sugai
WINNER
Koichiro Takekawa
Keisuke Komori vs. Akihito Hara
Keisuke Komori
WINNER
Akihito Hara
Shogo Komori vs. Iron Horse Tanaka
Shogo Komori
WINNER
Iron Horse Tanaka
Tomoya Hirakawa vs. Ryosuke Nakai
Tomoya Hirakawa
WINNER
Ryosuke Nakai
Tadahiro Harada vs. Kota Kondo
Tadahiro Harada
WINNER
Kota Kondo
Takashi Matsuoka vs. Ryota Masuda
Takashi Matsuoka
WINNER
Ryota Masuda
Akihiro Sakurai vs. Gaku Suwazono
Akihiro Sakurai
WINNER
Gaku Suwazono
Yusuke Kitago vs. Shohei Kondo
Yusuke Kitago
WINNER
Shohei Kondo
Taichi Nakajima vs. Coro Coro
Taichi Nakajima
WINNER
Coro Coro
Kenichi Tosa vs. Gen Ishida
Kenichi Tosa
WINNER
Gen Ishida
Yasutaka Koga vs. Shohei Takamatsu
Yasutaka Koga
WINNER
Shohei Takamatsu
Takamasa Kiuchi vs. Shota Yamada
Takamasa Kiuchi
WINNER
Shota Yamada