Grachan 4


Grachan 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 10, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Kosuke Umeda vs. Chang Hyun Kim
Kosuke Umeda
WINNER
Chang Hyun Kim
A Sol Kwon vs. Noah Villanueva
A Sol Kwon
WINNER
Noah Villanueva
Un Sik Song vs. Atsushi Ueda
Un Sik Song
WINNER
Atsushi Ueda
Shuya Arimura vs. Chang Hyung Son
Shuya Arimura
WINNER
Chang Hyung Son
Wataru Suzuki vs. Akihiro Sakurai
Wataru Suzuki
WINNER
Akihiro Sakurai
Yuichiro Ono vs. Koichi Sugi
Yuichiro Ono
WINNER
Koichi Sugi
Christopher Costa vs. Dong Young Lee
Christopher Costa
WINNER
Dong Young Lee
Toshikatsu Harada vs. Akihito Hara
Toshikatsu Harada
WINNER
Akihito Hara
Hiroki Iso vs. Mr. Mr.
Hiroki Iso
WINNER
Mr. Mr.
Ian Tanaka vs. Shark Shark
Ian Tanaka
WINNER
Shark Shark
Tetsuhiro Asada vs. Ryosuke Taihei
Tetsuhiro Asada
WINNER
Ryosuke Taihei
Ayato Taneichi vs. Kai Shimizu
Ayato Taneichi
WINNER
Kai Shimizu