Fight Time Promotions/Play Hard

May 5, 2011 7:00 PM
Miami, Florida USA


Frederico Moncaio vs. Gerardo Delgado
Frederico Moncaio
WINNER
Gerardo Delgado
Hernandez Banks vs. Alex Arne
Hernandez Banks
WINNER
Alex Arne