M-1 Selection Ukraine 2010 - Round 2


M-1 Selection Ukraine 2010 - Round 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 7, 2010 in Kiev, Kiev UKR


Alexander Dolotenko vs. Sergei Radko
Alexander Dolotenko
WINNER
Sergei Radko
Ruslan Khaskhanov vs. Denis Gunich
Ruslan Khaskhanov
WINNER
Denis Gunich
Vitaliy Ostrovskiy vs. Vladimir Opanasenko
Vitaliy Ostrovskiy
WINNER
Vladimir Opanasenko
Serhiy Adamchuk vs. Eduard Pestrak
Serhiy Adamchuk
WINNER
Eduard Pestrak
Vladimir Kryzhanovsky vs. Roman Bagin
Vladimir Kryzhanovsky
WINNER
Roman Bagin
Anatoly Safronov vs. Rostislav Khvorost
Anatoly Safronov
WINNER
Rostislav Khvorost
Roman Savochka vs. Ivan Bogdanov
Roman Savochka
WINNER
Ivan Bogdanov
Pavel Snigur vs. Ilya Vityuk
Pavel Snigur
WINNER
Ilya Vityuk
Rustam Khabilov vs. Andrei Balakhonov
Rustam Khabilov
WINNER
Andrei Balakhonov
Alexander Voitenko vs. Konstantin Molodanov
Alexander Voitenko
WINNER
Konstantin Molodanov
Andrei Prizyuk vs. Alexander Zinchenko
Andrei Prizyuk
WINNER
Alexander Zinchenko
Andrei Tiupin vs. Pavel Andrutsky
Andrei Tiupin
WINNER
Pavel Andrutsky
Yuri Saakyan vs. Igor Zaytsev
Yuri Saakyan
WINNER
Igor Zaytsev