Ukraine vs. Russia


Ukraine vs. Russia - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 30, 2006 in Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod RUS


Bogdan Luckin vs. Tovmas Martirosyan
Bogdan Luckin
WINNER
Tovmas Martirosyan
Sergey Sergunyaev vs. Sergey Dotsenko
Sergey Sergunyaev
WINNER
Sergey Dotsenko
Sergey Kozin vs. Vasily Novikov
Sergey Kozin
WINNER
Vasily Novikov
Abdulatip Abdulatipov vs. Nikolay Shetinin
Abdulatip Abdulatipov
WINNER
Nikolay Shetinin