Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003


Shooto: Professional Shooto JAPAN 2003 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 13, 2003 in , Tokyo JPN


Seiji Otsuka vs. Luciano Azevedo
Seiji Otsuka
WINNER
Luciano Azevedo
Akitoshi Hokazono vs. Hiroki Kita
Akitoshi Hokazono
WINNER
Hiroki Kita
Hiroyuki Takaya vs. Hatsu Hioki
Hiroyuki Takaya
WINNER
Hatsu Hioki
Hiroshi Komatsu vs. Aritano Silva
Hiroshi Komatsu
WINNER
Aritano Silva
Mitsuhiro Ishida vs. Naoki Matsushita
Mitsuhiro Ishida
Naoki Matsushita
Naoya Uematsu vs. Jin Kazeta
Naoya Uematsu
WINNER
Jin Kazeta
Marcio Barbosa vs. Takaharu Murahama
Marcio Barbosa
WINNER
Takaharu Murahama
Jutaro Nakao vs. Sauli Heilimo
Jutaro Nakao
WINNER
Sauli Heilimo