Pancrase - Passion Tour 1


Pancrase - Passion Tour 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 7, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuki Kondo vs. Takenori Sato  
Yuki Kondo
WINNER 
Takenori Sato
Kiyotaka Shimizu vs. Mitsuhisa Sunabe  
Kiyotaka Shimizu
WINNER 
Mitsuhisa Sunabe
Seiya Kawahara vs. Tashiro Akai
Seiya Kawahara
WINNER
Tashiro Akai
Yuji Hisamatsu vs. Keiichiro Yamamiya
Yuji Hisamatsu
WINNER
Keiichiro Yamamiya
Tetsuya Yamada vs. Takafumi Ito
Tetsuya Yamada
WINNER
Takafumi Ito
Tomonari Kanomata vs. Shigeyuki Uchiyama
Tomonari Kanomata
WINNER
Shigeyuki Uchiyama
Isao Kobayashi vs. Hiroki Aoki
Isao Kobayashi
WINNER
Hiroki Aoki
Isao Hirose vs. Takuma Ishii
Isao Hirose
WINNER
Takuma Ishii
Kim Hoon vs. Ryuji Ohori
Kim Hoon
WINNER
Ryuji Ohori
Daisuke Watanabe vs. Kosei Kubota
Daisuke Watanabe
WINNER
Kosei Kubota
Kengo Ura vs. Shingo Suzuki  
Kengo Ura
WINNER 
Shingo Suzuki