Pancrase - Progress Tour 4


Pancrase - Progress Tour 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 1, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Koji Oishi vs. Isao Kobayashi
Koji Oishi
Isao Kobayashi
WINNER
Yoichiro Sato vs. Sojiro Ohrui
Yoichiro Sato
WINNER
Sojiro Ohrui
Shigeyuki Uchiyama vs. Masato Sannai
Shigeyuki Uchiyama
Masato Sannai
WINNER
Kengo Ura vs. Takafumi Ito
Kengo Ura
Takafumi Ito
Kazuki Tokudome vs. Jung Hyun Jo
Kazuki Tokudome
WINNER
Jung Hyun Jo
Takehiro Ishii vs. Takuya Eizumi
Takehiro Ishii
WINNER
Takuya Eizumi
Kyoko Kimura vs. Sung Eun Kim
Kyoko Kimura
WINNER
Sung Eun Kim
Kota Okazawa vs. Junichi Ota
Kota Okazawa
WINNER
Junichi Ota
Naoko Omuro vs. Fukuko Hamada
Naoko Omuro
WINNER
Fukuko Hamada
Masakazu Utsugi vs. Yoshihiro Matsunaga
Masakazu Utsugi
WINNER
Yoshihiro Matsunaga
Yuki Uejima vs. Takumi Shimazaki
Yuki Uejima
Takumi Shimazaki
Tomoya Hirakawa vs. Koji Obata
Tomoya Hirakawa
WINNER
Koji Obata
Ryo Iseki vs. Yoshiyuki Osawa
Ryo Iseki
WINNER
Yoshiyuki Osawa
Kotaro Kazama vs. Hiroyuki Tamura
Kotaro Kazama
Hiroyuki Tamura
Yoshifumi Ishiki vs. Shooto Watanabe
Yoshifumi Ishiki
Shooto Watanabe
Kai Shimizu vs. Katsuhiro Sakanaka
Kai Shimizu
WINNER
Katsuhiro Sakanaka
Kenta Asano vs. Satoshi Nakajima
Kenta Asano
Satoshi Nakajima
Toru Ogawa vs. Tsukasa Arai
Toru Ogawa
WINNER
Tsukasa Arai