Shooto - Shooting Disco 17: Get Wild


Shooto - Shooting Disco 17: Get Wild - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 25, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuta Sato vs. Daiki Shimizu
Yuta Sato
WINNER
Daiki Shimizu
Makoto Ohashi vs. Jun Tanaka
Makoto Ohashi
WINNER
Jun Tanaka
Daiki Gojima vs. Yasutaka Hamaji
Daiki Gojima
WINNER
Yasutaka Hamaji
Jun Nabeshima vs. Takahito Tomozawa
Jun Nabeshima
Takahito Tomozawa
Takafumi Ato vs. Hiroyuki Shida
Takafumi Ato
WINNER
Hiroyuki Shida
Yu Fujimaki vs. Jin Suzuki
Yu Fujimaki
WINNER
Jin Suzuki
Satoru Kogure vs. Kiyoshi Kitamura
Satoru Kogure
WINNER
Kiyoshi Kitamura
Daiki Takashima vs. Hiroaki Fujita
Daiki Takashima
WINNER
Hiroaki Fujita
Kazuya Tanaka vs. Takayuki Kobayashi
Kazuya Tanaka
WINNER
Takayuki Kobayashi
Hiroaki Ijima vs. Kotaro Hagiwara
Hiroaki Ijima
Kotaro Hagiwara
Kenta Sakuma vs. Naohiro Mizuno
Kenta Sakuma
Naohiro Mizuno
Hiroshige Tanaka vs. Yo Saito
Hiroshige Tanaka
WINNER
Yo Saito