Legion Fight 3


Legion Fight 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 17, 2008 in Sochi, Sochi RUS


Armen Ananyan vs. Dzhemal Gadzhiev
Armen Ananyan
WINNER
Dzhemal Gadzhiev
Sergey Podyachikh vs. Dmitry Surnev
Sergey Podyachikh
WINNER
Dmitry Surnev
Agop Topchan vs. Roman Mirzoev
Agop Topchan
WINNER
Roman Mirzoev
Islam Karimov vs. Andrei Levkin
Islam Karimov
WINNER
Andrei Levkin
Yuri Ivlev vs. Vadim Khaitulov
Yuri Ivlev
WINNER
Vadim Khaitulov
Ansar Chalangov vs. Sergey Shitikov
Ansar Chalangov
WINNER
Sergey Shitikov
Besiki Gerenava vs. Vladislav Tkachenko
Besiki Gerenava
WINNER
Vladislav Tkachenko