Shooto Shooting Disco 14: 365-Step March


Shooto Shooting Disco 14: 365-Step March - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 26, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Kotaro Hagiwara vs. Yuta Horikawa
Kotaro Hagiwara
WINNER
Yuta Horikawa
Yusuke Kasuya vs. Yohei Ota
Yusuke Kasuya
WINNER
Yohei Ota
Hideto Kondo vs. Koji Nishioka
Hideto Kondo
Koji Nishioka
Nobumitsu Osawa vs. Jin Suzuki
Nobumitsu Osawa
WINNER
Jin Suzuki
Takafumi Ato vs. Takahito Tomozawa
Takafumi Ato
WINNER
Takahito Tomozawa
Minoru Takeuchi vs. Hideto Okada
Minoru Takeuchi
WINNER
Hideto Okada
Takayuki Hirose vs. Komei Okada
Takayuki Hirose
WINNER
Komei Okada
Kota Onojima vs. Daiki Takashima
Kota Onojima
WINNER
Daiki Takashima
Tatsuya Nakashima vs. Akinobu Watanabe
Tatsuya Nakashima
WINNER
Akinobu Watanabe
Naohiro Mizuno vs. Yuta Nezu
Naohiro Mizuno
WINNER
Yuta Nezu
Shin Kochiwa vs. Kazuya Satamoto
Shin Kochiwa
WINNER
Kazuya Satamoto
Akihiro Murayama vs. Yoichiro Sato  
Akihiro Murayama
Yoichiro Sato