Rising On 5


Rising On 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 5, 2011 in Osaka, Osaka JPN


Yusushi Oide vs. King King
Yusushi Oide
WINNER
King King
Hiroki Tsuka vs. Masatoshi Ono
Hiroki Tsuka
WINNER
Masatoshi Ono
Takamasa Miki vs. Kazuya Kazuya
Takamasa Miki
WINNER
Kazuya Kazuya
Tomohiro Adaniya vs. Takahiro Suzuki
Tomohiro Adaniya
WINNER
Takahiro Suzuki
Shota Watanabe vs. Naoya Fujiwara
Shota Watanabe
WINNER
Naoya Fujiwara
Hidenobu Izena vs. Toshio Mitani
Hidenobu Izena
WINNER
Toshio Mitani
Tomoyasu Taniguchi vs. Daisuke Iwata
Tomoyasu Taniguchi
WINNER
Daisuke Iwata
Yoshiki Ueda vs. Shinichiro Aoike
Yoshiki Ueda
WINNER
Shinichiro Aoike
Taro Kusano vs. Keiji Sakuta
Taro Kusano
WINNER
Keiji Sakuta
Takayoshi Ono vs. Hari Hari
Takayoshi Ono
WINNER
Hari Hari