Shooto: Gig East Vol.3


Shooto: Gig East Vol.3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 14, 2001 in , Tokyo JPN


Naoki Matsushita vs. Takuhito Hida
Naoki Matsushita
WINNER
Takuhito Hida
Kentaro Imaizumi vs. Ryota Matsune
Kentaro Imaizumi
WINNER
Ryota Matsune
Makoto Ishikawa vs. Kohichi Tanaka
Makoto Ishikawa
WINNER
Kohichi Tanaka
Hiroshi Tsuruya vs. Shigetoshi Iwase
Hiroshi Tsuruya
WINNER
Shigetoshi Iwase
Shikou Yamashita vs. Ryuta Sakurai
Shikou Yamashita
WINNER
Ryuta Sakurai