Heat 14


Heat 14 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 18, 2010 in Nagoya, Aichi JPN


Yoshitaro Niimi vs. Justin Holdaas
Yoshitaro Niimi
WINNER
Justin Holdaas
Kenichi Hattori vs. Koji Yoshida
Kenichi Hattori
WINNER
Koji Yoshida
Yusuke Hoshiko vs. Tsutomu Inaba
Yusuke Hoshiko
WINNER
Tsutomu Inaba
Kazuma Sone vs. Hiroki Matsubara
Kazuma Sone
WINNER
Hiroki Matsubara
Naoki Iwata vs. The Great
Naoki Iwata
WINNER
The Great