Grachan 7


Grachan 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 24, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Takashi Tomoda vs. Chiaki Wakana
Takashi Tomoda
WINNER
Chiaki Wakana
Kensaku Nakamura vs. Ryuji Yozakura
Kensaku Nakamura
WINNER
Ryuji Yozakura
Jonathan Gary vs. Tomoharu Toda
Jonathan Gary
WINNER
Tomoharu Toda
Hidetaka Monma vs. Shuji Morikawa
Hidetaka Monma
WINNER
Shuji Morikawa
Oliver Oliver vs. Hiromichi Kobayashi
Oliver Oliver
WINNER
Hiromichi Kobayashi
Jun Ando vs. Tsutomu Koganei
Jun Ando
Tsutomu Koganei
Yuki Nakahara vs. Hirohito Uesako
Yuki Nakahara
WINNER
Hirohito Uesako
Shinji Ishida vs. Shohei Miyamoto
Shinji Ishida
WINNER
Shohei Miyamoto
Yuki Yuki vs. Ryota Sasaki
Yuki Yuki
WINNER
Ryota Sasaki
Takeshi Ogane vs. Rony Rony
Takeshi Ogane
WINNER
Rony Rony
Makoto Sato vs. Atsushi Makigaya
Makoto Sato
WINNER
Atsushi Makigaya
Mamoru Kashiwakura vs. Yosuke Notsu
Mamoru Kashiwakura
WINNER
Yosuke Notsu
Takahiro Takaoka vs. Keita Miyamoto
Takahiro Takaoka
WINNER
Keita Miyamoto
Kensaku Kaneko vs. Hiroki Kishino
Kensaku Kaneko
WINNER
Hiroki Kishino
Koki Kawaguchi vs. Hiroaki Ogishima
Koki Kawaguchi
WINNER
Hiroaki Ogishima
Tateo Iino vs. Kotaro Kazama
Tateo Iino
WINNER
Kotaro Kazama
Ken Saotome vs. Tsubasa Tsubasa
Ken Saotome
WINNER
Tsubasa Tsubasa
Naoyuki Mori vs. Onigawara Onigawara
Naoyuki Mori
Onigawara Onigawara
Shotaro Sato vs. Duke Horiuchi
Shotaro Sato
WINNER
Duke Horiuchi
Kazuyuki Watanabe vs. Ryojiro Sano
Kazuyuki Watanabe
WINNER
Ryojiro Sano