Professional Shooting Vol.4


Professional Shooting Vol.4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 13, 1990 in , Tokyo JPN


Tomonori Ohara vs. Kengo Tsuchiya
Tomonori Ohara
WINNER
Kengo Tsuchiya
Tomoyuki Saito vs. Toshio Ando
Tomoyuki Saito
WINNER
Toshio Ando
Suguru Shigeno vs. Junichi Kubota
Suguru Shigeno
Junichi Kubota
Kenji Kawaguchi vs. Naoki Sakurada
Kenji Kawaguchi
WINNER
Naoki Sakurada
Yasuto Sekishima vs. Yoshimasa Ishikawa
Yasuto Sekishima
WINNER
Yoshimasa Ishikawa
Yuichi Watanabe vs. Kazuhiro Sakamoto
Yuichi Watanabe
WINNER
Kazuhiro Sakamoto