Gladiator 66 (Japan)


Gladiator 66 (Japan) - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 8, 2013 in Fukuoka, Fukuoka JPN


Yuta Nakamura vs. Kiyoshi Kiyoshi
Yuta Nakamura
WINNER
Kiyoshi Kiyoshi
Masatatsu Ueda vs. Takayuki Hirayasu
Masatatsu Ueda
WINNER
Takayuki Hirayasu
Yuji Sato vs. Tsukushi Dori
Yuji Sato
WINNER
Tsukushi Dori
Lotus Lotus vs. Ken Ken
Lotus Lotus
WINNER
Ken Ken
Ryohei Tsujikawa vs. Sho Yamaguchi
Ryohei Tsujikawa
WINNER
Sho Yamaguchi
Taishow Taishow vs. Shigeki Tsuchiya
Taishow Taishow
WINNER
Shigeki Tsuchiya
Yuta Horikawa vs. Jung Hyun Kaku
Yuta Horikawa
WINNER
Jung Hyun Kaku
Run Run vs. Katsultaru Hirao
Run Run
WINNER
Katsultaru Hirao
Toshiro Ikeda vs. Teppei Mochida
Toshiro Ikeda
WINNER
Teppei Mochida
Masaaki Kadota vs. Takuya Beppu
Masaaki Kadota
WINNER
Takuya Beppu
Yoshichika Kubo vs. Masayoshi Koganemaru
Yoshichika Kubo
WINNER
Masayoshi Koganemaru
Beast Taku vs. Eiji Ikeno
Beast Taku
WINNER
Eiji Ikeno
Kosuke Kosuke vs. Keita Harada
Kosuke Kosuke
WINNER
Keita Harada
Tatakau Monchicchi Akira vs. Yuta Kajiyama
Tatakau Monchicchi Akira
WINNER
Yuta Kajiyama
Ryosuke Umezaki vs. Yuonore Ino
Ryosuke Umezaki
WINNER
Yuonore Ino
Takashi Miyazaki vs. Ryoma Hiroki
Takashi Miyazaki
WINNER
Ryoma Hiroki
Murakami Kazunari vs. Masaki Nakazono
Murakami Kazunari
WINNER
Masaki Nakazono