Shooto - Kitazawa 2


Shooto - Kitazawa 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 4, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Isao Yoshida vs. Keita Ishibashi
Isao Yoshida
WINNER
Keita Ishibashi
Akinobu Watanabe vs. Keiji Koizumi
Akinobu Watanabe
WINNER
Keiji Koizumi
Masumi Tozawa vs. Yuya Kaneuchi
Masumi Tozawa
WINNER
Yuya Kaneuchi
Masaki Yanagisawa vs. Takamaro Watari
Masaki Yanagisawa
WINNER
Takamaro Watari
Shinobu Miura vs. Koji Nishioka
Shinobu Miura
Koji Nishioka
Shin Kochiwa vs. Junpei Chikano
Shin Kochiwa
WINNER
Junpei Chikano
Toshimichi Akagi vs. Hiroharu Matsufuji
Toshimichi Akagi
WINNER
Hiroharu Matsufuji
Hiroaki Yoshioka vs. Hiroyuki Abe
Hiroaki Yoshioka
WINNER
Hiroyuki Abe