Real Fight Promotions - West Fight 2


Real Fight Promotions - West Fight 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 21, 2008 in Uzhgorod, Uzhgorod UKR


Sergey Yaryna vs. Arthur Mark
Sergey Yaryna
Arthur Mark
WINNER
Dmitry Yemets vs. Vasily Novikov
Dmitry Yemets
Vasily Novikov
WINNER
Alexey Efimenko vs. Sergey Guzev
Alexey Efimenko
Sergey Guzev
WINNER
Arthur Mark vs. Vasily Novikov
Arthur Mark
Vasily Novikov
WINNER