Shooto: Gig West 7


Shooto: Gig West 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 21, 2007 in Osaka, Osaka JPN


Takao Tamura vs. Manabu Kanou
Takao Tamura
WINNER
Manabu Kanou
Daisuke Matsumoto vs. Tsutomu Shiiki
Daisuke Matsumoto
WINNER
Tsutomu Shiiki
Yasuhiro Kanayama vs. Nobuhiro Hayakawa
Yasuhiro Kanayama
Nobuhiro Hayakawa
Toshihiko Sugimoto vs. Toru Ishinaka
Toshihiko Sugimoto
WINNER
Toru Ishinaka
Daisuke Okumiya vs. Hirotoshi Konishi
Daisuke Okumiya
WINNER
Hirotoshi Konishi
Junya Kudo vs. Yasuaki Nagamoto
Junya Kudo
WINNER
Yasuaki Nagamoto