Deep - 56th Impact


Deep - 56th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 16, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Yoichi Fukumoto vs. Hideto Kondo
Yoichi Fukumoto
WINNER
Hideto Kondo
Takahiro Kajita vs. Juri Ohara
Takahiro Kajita
WINNER
Juri Ohara
Daisuke Endo vs. Isao Terada
Daisuke Endo
WINNER
Isao Terada
Yoshitomo Watanabe vs. Kosei Kubota
Yoshitomo Watanabe
WINNER
Kosei Kubota
Muneyuki Sato vs. Tomoya Kato
Muneyuki Sato
WINNER
Tomoya Kato
Seigo Mizuguchi vs. Chang Hee Kim
Seigo Mizuguchi
WINNER
Chang Hee Kim
Yusaku Nakamura vs. Yoshiki Harada
Yusaku Nakamura
WINNER
Yoshiki Harada
Hiroshi Nakamura vs. Seiji Akao
Hiroshi Nakamura
WINNER
Seiji Akao
Dooho Choi vs. Mitsuhiro Ishida
DooHo Choi
WINNER
Mitsuhiro Ishida
Yuya Shirai vs. Taisuke Okuno
Yuya Shirai
WINNER
Taisuke Okuno