Real Rhythm 4


Real Rhythm 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 30, 2006 in Osaka, JPN


Yasuhiro Kanayama vs. Souyu Tanabe
Yasuhiro Kanayama
Souyu Tanabe
Shohei Mitsuda vs. Yu Kitada
Shohei Mitsuda
WINNER
Yu Kitada
Yuichiro Nagashima vs. Yusuke Kagiyama
Yuichiro Nagashima
WINNER
Yusuke Kagiyama
Kosai Eda vs. Shun Takahashi
Kosai Eda
WINNER
Shun Takahashi
Hiroshi Shiba vs. Yoshifumi Dogaki
Hiroshi Shiba
WINNER
Yoshifumi Dogaki
Motomichi Mori vs. Kenji Takeshige
Motomichi Mori
WINNER
Kenji Takeshige
Motoyuki Takinishi vs. Tsutomu Shiiki
Motoyuki Takinishi
WINNER
Tsutomu Shiiki
Yukinari Tamura vs. Noritaka Sasamoto
Yukinari Tamura
WINNER
Noritaka Sasamoto
Tomoyuki Fukami vs. Takahiro Kajita
Tomoyuki Fukami
Takahiro Kajita
Naoki Kimura vs. Ken Hamamura
Naoki Kimura
WINNER
Ken Hamamura
Ju Pyo Hong vs. Jean Francois Lenogue
Ju Pyo Hong
Jean Francois Lenogue
Yuya Shirai vs. Masataka Chinushi
Yuya Shirai
WINNER
Masataka Chinushi
Cyrille Diabate vs. Yasuhito Namekawa
Cyrille Diabate
WINNER
Yasuhito Namekawa
Seichi Ikemoto vs. Naoki Matsushita
Seichi Ikemoto
WINNER
Naoki Matsushita