Shooto - Professional Shooto 2013 2nd Round


Shooto - Professional Shooto 2013 2nd Round - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 16, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Kyoji Horiguchi vs. Hiromasa Ougikubo
Kyoji Horiguchi
WINNER
Hiromasa Ougikubo
Yusuke Yachi vs. Yuji Hoshino
Yusuke Yachi
WINNER
Yuji Hoshino
Caol Uno vs. Kyu Hwa Kim
Caol Uno
WINNER
Kyu Hwa Kim
Kenji Yamamoto vs. Manabu Inoue
Kenji Yamamoto
WINNER
Manabu Inoue
Hiroshige Tanaka vs. Hideki Kadowaki
Hiroshige Tanaka
WINNER
Hideki Kadowaki
Masatsugu Sakaki vs. Kenichiro Togashi
Masatsugu Sakaki
WINNER
Kenichiro Togashi
Yoichiro Sato vs. Kenta Takagi
Yoichiro Sato
WINNER
Kenta Takagi
Yusaku Inoue vs. Dae Song Park
Yusaku Inoue
WINNER
Dae Song Park
Fumihiko Kawamura vs. Yoshikazu Fujiishi
Fumihiko Kawamura
WINNER
Yoshikazu Fujiishi