Pancrase - Passion Tour 4


Pancrase - Passion Tour 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 29, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuki Kondo vs. Ichiro Kanai  
Yuki Kondo
WINNER 
Ichiro Kanai
Mitsuhisa Sunabe vs. Hayato Sato
Mitsuhisa Sunabe
WINNER
Hayato Sato
Kazuki Tokudome vs. Takafumi Ito
Kazuki Tokudome
WINNER
Takafumi Ito
Tashiro Akai vs. Hayato Shimizu
Tashiro Akai
WINNER
Hayato Shimizu
Shigeyuki Uchiyama vs. Wataru Takahashi
Shigeyuki Uchiyama
WINNER
Wataru Takahashi
Daiju Takase vs. Kim Hoon
Daiju Takase
Kim Hoon
Daisuke Watanabe vs. Keitaro Maeda
Daisuke Watanabe
Keitaro Maeda
Kosei Kubota vs. Tamotsu Kitada
Kosei Kubota
WINNER
Tamotsu Kitada
Tomoyoshi Iwamiya vs. Kota Okazawa
Tomoyoshi Iwamiya
Kota Okazawa