Shooto: Professional Shooto in Hiroshima


Shooto: Professional Shooto in Hiroshima - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 27, 2003 in , Hiroshima JPN


Fumio Usami vs. Naosuke Mizoguchi
Fumio Usami
WINNER
Naosuke Mizoguchi
Hiroyuki Tanaka vs. Yoshihiro Fujita
Hiroyuki Tanaka
WINNER
Yoshihiro Fujita
Seigi Fujioka vs. Masatoshi Kobayashi
Seigi Fujioka
WINNER
Masatoshi Kobayashi
Yosuke Mikami vs. Masato Nishiguchi
Yosuke Mikami
WINNER
Masato Nishiguchi
Hirofumi Hara vs. Shinobu Ito
Hirofumi Hara
Shinobu Ito
Takashi Nakakura vs. Masato Fujiwara
Takashi Nakakura
WINNER
Masato Fujiwara
Kenichiro Togashi vs. Koutetsu Boku
Kenichiro Togashi
WINNER
Koutetsu Boku
Akira Kikuchi vs. Seichi Ikemoto
Akira Kikuchi
WINNER
Seichi Ikemoto
Rumina Sato vs. Ryan Ackerman
Rumina Sato
WINNER
Ryan Ackerman