Shooto: GIG East 2

May 22, 2001 7:00 PM
Tokyo, Tokyo JPN


Takayuki Ohkouchi vs. Tomonori Ohara
Takayuki Ohkouchi
WINNER
Tomonori Ohara
Daiji Takahashi vs. Hiroshi Umemura
Daiji Takahashi
WINNER
Hiroshi Umemura
Masato Fujiwara vs. Daisuke Sugie
Masato Fujiwara
Daisuke Sugie
Tatsuya Kawajiri vs. Yohei Suzuki
Tatsuya Kawajiri
WINNER
Yohei Suzuki
Seiji Otsuka vs. Yoshihiro Fujita
Seiji Otsuka
WINNER
Yoshihiro Fujita