Professional Shooto JAPAN 2005


Professional Shooto JAPAN 2005 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 30, 2005 in , Tokyo JPN


Kabuto Kokage vs. Koji Takeuchi
Kabuto Kokage
WINNER
Koji Takeuchi
Tetsu Suzuki vs. Takao Tamura
Tetsu Suzuki
WINNER
Takao Tamura
Akitoshi Tamura vs. Fanjin Son
Akitoshi Tamura
WINNER
Fanjin Son
Homare Kuboyama vs. Setsu Iguchi
Homare Kuboyama
Setsu Iguchi
Shinya Aoki vs. Shigetoshi Iwase
Shinya Aoki
WINNER
Shigetoshi Iwase
Kenichiro Togashi vs. Ganjo Tentsuku
Kenichiro Togashi
WINNER
Ganjo Tentsuku
Masahiro Oishi vs. Jin Akimoto
Masahiro Oishi
WINNER
Jin Akimoto
Katsuya Toida vs. Makoto Ishikawa
Katsuya Toida
WINNER
Makoto Ishikawa