Shooto - Gig Tokyo 9


Shooto - Gig Tokyo 9 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 14, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Kirihito Kodama vs. Tomoaki Ota
Kirihito Kodama
WINNER
Tomoaki Ota
Taku Kajikawa vs. Takeshi Saito
Taku Kajikawa
WINNER
Takeshi Saito
Ukyo Abe vs. Yusuke Yoshida
Ukyo Abe
WINNER
Yusuke Yoshida
Fumiya Sasaki vs. Yoshinori Suzuki
Fumiya Sasaki
WINNER
Yoshinori Suzuki
Toshiro Chihama vs. Takanori Takahashi
Toshiro Chihama
WINNER
Takanori Takahashi
Hideto Okada vs. Hiroshi Roppongi
Hideto Okada
WINNER
Hiroshi Roppongi
Yosuke Saruta vs. Hiroshi Osato
Yosuke Saruta
WINNER
Hiroshi Osato
Kenji Yamamoto vs. Takahiro Hosoi
Kenji Yamamoto
WINNER
Takahiro Hosoi
Yuta Nezu vs. Takuya Ogura
Yuta Nezu
WINNER
Takuya Ogura
Yuta Sasaki vs. Kazuhiro Ito
Yuta Sasaki
WINNER
Kazuhiro Ito