Grachan 5


Grachan 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 7, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Naoki Takahashi vs. Kang Seok Chung
Naoki Takahashi
WINNER
Kang Seok Chung
Ken Hamamura vs. Ye Won Nam
Ken Hamamura
WINNER
Ye Won Nam
Tatsuya Kurisu vs. Jun Ando
Tatsuya Kurisu
WINNER
Jun Ando
Ayato Taneichi vs. Tatsuya Suzuki
Ayato Taneichi
WINNER
Tatsuya Suzuki
Kanho Ryu vs. Takuya Nagao
Kanho Ryu
WINNER
Takuya Nagao
Jung Hyun Lee vs. Takeo Shiina
Jung Hyun Lee
WINNER
Takeo Shiina
Motohiro Tachihara vs. Shark Shark
Motohiro Tachihara
WINNER
Shark Shark
Kazuki Kinjo vs. Kazuki Ogawa
Kazuki Kinjo
WINNER
Kazuki Ogawa
Yusaku Dragon vs. Koji Kashikura
Yusaku Dragon
WINNER
Koji Kashikura
Won Sik Park vs. Jesse Sosa
Won Sik Park
WINNER
Jesse Sosa
Kyung Ho Kang vs. Kazutoshi Fujita
Kyung Ho Kang
WINNER
Kazutoshi Fujita
Jong Eon Lee vs. Alessandro Nagaishi
Jong Eon Lee
WINNER
Alessandro Nagaishi
Akihiro Sakurai vs. Tomoharu Toda
Akihiro Sakurai
WINNER
Tomoharu Toda
Naoki Tajima vs. Tsutomu Inaba
Naoki Tajima
WINNER
Tsutomu Inaba
Chiaki Wakana vs. Takumi Shimazaki
Chiaki Wakana
WINNER
Takumi Shimazaki
Shunsuke Tanaka vs. Yoshifumi Ishiki
Shunsuke Tanaka
WINNER
Yoshifumi Ishiki
Yoji Nakamura vs. Shuhei Azuma
Yoji Nakamura
WINNER
Shuhei Azuma