Shooto: G-Shooto Special 3


Shooto: G-Shooto Special 3 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 19, 2006 in Tokyo, Tokyo JPN


Guy Delameau vs. Michiyuki Ishibashi
Guy Delameau
WINNER
Michiyuki Ishibashi
Shinichi Hanawa vs. Yutaka Tezuka
Shinichi Hanawa
Yutaka Tezuka
Mateus Nechio vs. Yoshitaro Niimi
Mateus Nechio
WINNER
Yoshitaro Niimi