ZST: The Battle Field 8


ZST: The Battle Field 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 23, 2005 in Tokyo, JPN


Ryotaro Endo vs. Keigo Hirayama
Ryotaro Endo
Keigo Hirayama
Tomoya Miyashita vs. Tetsuo Uehata
Tomoya Miyashita
WINNER
Tetsuo Uehata
Junpei Chikano vs. Katsunori Kikuno
Junpei Chikano
Katsunori Kikuno
Tetsuya Nishi vs. Yusuke Shimizu
Tetsuya Nishi
Yusuke Shimizu
Kuga vs. Kenichi Ito
 Kuga
Kenichi Ito
Hiroyuki Ota vs. Taro Himura
Hiroyuki Ota
Taro Himura
Ranki Kawana vs. Ken Ozawa
Ranki Kawana
Ken Ozawa
Yuta Watanabe vs. Sojiro Ohrui
Yuta Watanabe
Sojiro Ohrui
Shinya Sato vs. Masanori Kanehara
Shinya Sato
WINNER
Masanori Kanehara
Shuichiro Katsumura vs. Kit Kieu
Shuichiro Katsumura
WINNER
Kit Kieu
Masahiro Oishi vs. Masayuki Okude
Masahiro Oishi
WINNER
Masayuki Okude