Pancrase 244


Pancrase 244 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 12, 2013 in Tokyo, Tokyo JPN


Hiroki Aoki vs. Kohei Tokeshi
Hiroki Aoki
WINNER
Kohei Tokeshi
Yoshihiro Matsunaga vs. Yu Suda
Yoshihiro Matsunaga
Yu Suda
Toshikazu Suzuki vs. Toru Kanamori
Toshikazu Suzuki
WINNER
Toru Kanamori
Genpei Hayashi vs. Akihito Hara
Genpei Hayashi
WINNER
Akihito Hara
Satoshi Inaba vs. Toshihiro Taguchi
Satoshi Inaba
WINNER
Toshihiro Taguchi
Takatoshi Matsumoto vs. Kota Kondo
Takatoshi Matsumoto
WINNER
Kota Kondo
Daiki Shimizu vs. Hideo Matsui
Daiki Shimizu
WINNER
Hideo Matsui
Ben Buchan vs. Manabu Hirayama
Ben Buchan
Manabu Hirayama
Nobuhisa Kudo vs. Kentaro Ushiku
Nobuhisa Kudo
WINNER
Kentaro Ushiku
Shinya Irei vs. Nobuki Fujii
Shinya Irei
Nobuki Fujii
Toshihiro Komiya vs. Yukio Kishi
Toshihiro Komiya
WINNER
Yukio Kishi
Katsuhiro Sakanaka vs. Takaya Takemoto
Katsuhiro Sakanaka
WINNER
Takaya Takemoto
Harushige Shinokawa vs. Tomoharu Arao
Harushige Shinokawa
WINNER
Tomoharu Arao
Chikara Shimabukuro vs. Yusuke Ogikubo
Chikara Shimabukuro
WINNER
Yusuke Ogikubo
Yukitaka Musashi vs. Yuya Kaneuchi
Yukitaka Musashi
Yuya Kaneuchi
Malcolm Hendrix vs. Atsushi Saito
Malcolm Hendrix
WINNER
Atsushi Saito
Shotaro Yabe vs. Joshua Robison
Shotaro Yabe
WINNER
Joshua Robison
Manabu Hirayama vs. Dangan Sasaki
Manabu Hirayama
WINNER
Dangan Sasaki
Ben Buchan vs. Shinriki Akiyama
Ben Buchan
WINNER
Shinriki Akiyama
Kentaro Ushiku vs. Shun Fukazawa
Kentaro Ushiku
WINNER
Shun Fukazawa
Nobuhisa Kudo vs. Yuki Takahashi
Nobuhisa Kudo
WINNER
Yuki Takahashi