Pancrase - Changing Tour 5


Pancrase - Changing Tour 5 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 17, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Shingo Suzuki vs. Tomoyoshi Iwamiya
Shingo Suzuki
WINNER
Tomoyoshi Iwamiya
Keigo Hirayama vs. Eriya Matsuda
Keigo Hirayama
WINNER
Eriya Matsuda
Shigeyuki Uchiyama vs. Hirotoshi Saito
Shigeyuki Uchiyama
WINNER
Hirotoshi Saito
Kenji Nagai vs. Go Sato
Kenji Nagai
WINNER
Go Sato
Yuichiro Yajima vs. Hiroyuki Nakajima
Yuichiro Yajima
WINNER
Hiroyuki Nakajima
Hayato Shimizu vs. Ryo Saito
Hayato Shimizu
WINNER
Ryo Saito
Yusuke Kawanago vs. Motoshi Miyaji
Yusuke Kawanago
WINNER
Motoshi Miyaji
Daisuke Endo vs. Shoko Sato
Daisuke Endo
WINNER
Shoko Sato
Junichi Ota vs. Katsunori Takahashi
Junichi Ota
WINNER
Katsunori Takahashi
Ryosuke Tanuma vs. Takashi Nakamura
Ryosuke Tanuma
WINNER
Takashi Nakamura